Maria van Eik en duinen
Lied bij de zending

Zie ons samen rijk gezegend,
uitgedaagd, getroost, gevoed,
om Gods rijk hier allerwegen
met de heiligen te doen.

Hoor, Maria heeft ontvangen,
’t hoogste Woord, zij zingt een lied;
geeft haar stem aan Gods verlangen:
alom vrede, recht, om niet.

Paulus joeg in blinde woede
op de kinderen van het licht.
Licht keert hem, hij blijft ons voeden
met zijn heilzaam onderricht.

U hebt ons Uw Woord gegeven,
goed geklonken aan elkaar,
ons de rechte weg gewezen;
ga die weg en maak hem waar.

Ga op zoek zonder reserve,
vrede roep de vrede uit.
Ga op weg, getuig met verve,
heel de wereld wordt uw huis.

Bij gelegenheid van het jubileum 125 jaar
Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk
schreef Andries Govaart dit lied.

 

terug