Een logo voor een feestjaar

In augustus 2006 is het 125 jaar geleden dat het gebouw Loosduinse Hoofdstraat 4 in gebruik is genomen: de kerk van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Het is een van de oudste gebouwen in Loosduinen en een gemeentelijk monument. Dit is waarlijk een feestjaar, voor de rekenaars onder ons: vijf tot de derde macht. Zo’n mooi jubileum mag je niet ongemerkt voorbij laten gaan,  vindt het kerkbestuur. Daarom heeft het kerkbestuur een stuurgroep samengesteld en een aantal werkgroepen. Samen met u moeten zij er een heel groot feest van maken. Een feest waarin wij dichter bij God en dichter bij elkaar komen. Een feest waarin duidelijk wordt dat wij niet alleen staan in de wereld. Dat is heel wat, maar wij hebben er ook een heel jaar de tijd voor. Op 31 mei was er een eerste bijeenkomst,  waarin de leden van de werkgroepen en van de stuurgroep, met het kerkbestuur van gedachten hebben gewisseld over het feest en alles wat daarmee samenhangt.

De basis voor het feest ligt in  waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan. Al in de vroege tijd was er een katholieke gemeenschap in Loosduinen. Ook in de reformatie is die gemeenschap blijven bestaan, al is er veel veranderd. Sinds 1853 zijn er weer kerken gebouwd en nieuwe parochies gevormd. Zeker ook vanuit Loosduinen en op Loosduins grondgebied is er van alles gebeurd. Wist u bijv. dat de kerk van de H. Agnes (Beeklaan) destijds is gebouwd op Loosduins grondgebied? Dat alles willen we in beeld brengen en zo het feest ook gebruiken om de stap naar de toekomst te maken.

Omdat het uitdragen van het Evangelie een belangrijke opdracht voor onze gemeenschap is, speelt dat ook in de feestelijkheden een belangrijke rol. Hoewel het soms lijkt alsof het alleen om de horizontale relaties gaat (wat mensen met elkaar hebben), vormen de verticale de belangrijkste onderdelen van het programma (wat er speelt tussen hemel en aarde).

Bij de opbouw van het feest willen wij kijken naar de manier waarop de bouw van de kerk is gerealiseerd. Immers: een gebouw  ontstaat op een stevig fundament, rustig, steen voor steen wordt er gebouwd, totdat het hoogste punt wordt bereikt. Dan is het echter nog niet af: als de meiboom erin zit, dan is er pannenbier, maar het dak moet dan nog geplaatst en de verfraaiing en afwerking zijn nog lang niet gereed. Dat komt pas na het feest….

Op 31 mei werd het logo van de stuurgroep en de werkgroepen gepresenteerd. U ziet het bij dit artikel. Steen voor steen willen wij u betrekken bij het feest. Het logo is opgebouwd uit twee belangrijke stenen uit ons kerkgebouw. Één is een wijsteen, een van de twaalf die in de muren van de kerk zijn ingemetseld,  symbolen voor de twaalf apostelen. De andere steen is een van de “dragers” van het gewelf boven het hoofdaltaar, met het wapen van de voormalige gemeente Loosduinen. Het cijfer 125 spreekt voor zich. Zo’n eerste bijeenkomst is natuurlijk veel te kort om alles al door te nemen en te besluiten. In dit stukje willen we een tipje van de sluier oplichten. Niet te veel, het moet spannend blijven. De komende tijd willen wij u langzaam voorbereiden op wat komen gaat.

Gerard van Dijk

terug