Verantwoording

Voor deze brochure gebruikte ik een eerder door mij gemaakte brochure ten behoeve van de jaarlijkse Open Monumentendag in september. Meerdere gegevens uit deze brochure werden door andere aangereikt.

Geput werd ook uit de volgend literatuur:
* J. Kalf, De katholieke kerken in Nederland. Amsterdam 1906.
* C.H.U. Dumas (redactie en samenvatting), Waar Hagenaars kerkten. Den Haag 1983.
* J. Th. Jansen. 1881-1981 Onze lieve Hemelvaart;  100 jaar parochiekerk in Loosduinen en wat daaraan vooraf ging, Den Haag 1981.
* Tim Gaas (redactie). Verborgen Kerkschatten 1400-2000. Katholieke Kunst uit Zuid-Holland. Jaarboeken van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland, deel lIl, Den Haag 1996.

TERUG