De kruiswegstaties

In de zijbeuken en het transept bevinden zich de kruiswegstaties. In het jaar 1881 gaf pastoor de Bruijn, die in 1878 pastoor was geworden en de bouw van de huidige kerk begon, opdracht tot het vervaardigen van een kruisweg. Op 14 september van datzelfde jaar, het feest van Kruisverheffing, kort na de ingebruikneming van de kerk, werd de kruisweg door de bisschop van Haarlem, Mgr . Snickers, ingezegend.

In het archief van de parochie wordt vermeld, dat het kerkbestuur op 15 maart 1905 toestemming van het Bisdom Haarlem kreeg om voor een bedrag van f 5.000.-- de twee zijaltaren en de wanden van de kerk af te werken en een nieuwe kruisweg aan te schaffen. Het beschikbare geld was lang niet toereikend, maar mede door de vele kleine giften kwamen twaalf staties tot stand. De twee andere werden door twee parochianen geschonken.

In de loop van acht jaar, 1905-1913, werd de kruisweg compleet. De opdracht werd gegund aan J. Dunselman, geboren in 1863 in Den Helder en overleden in 1931. Op 1 juni 1906 werd de eerste statie aangebracht, op 16 juli 1913 de laatste. De kosten per statie bedroegen f 300,-. Tijdens de restauratie van de kerk, in 1965, kreeg ook de kruisweg een opknapbeurt. De staties werden iets verkleind en voorzien van een andere omlijsting. Inmiddels is ook deze vervangen door een meer passende.

TERUG