Het gebouw

De Parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart werd gebouwd in 1880- 1881 naar ontwerp van Eduard J. Margry. Hij was evenals zijn broer A.J. Margry één van de eerste leerlingen van de grote bouwmeester Pierre Cuypers en ook één van de productiefste. Van zijn hand is o.a. de St. Bartholomeuskerk in Nootdorp, gebouwd in 1871 en ook de voormalige St Josephkerk aan de Limburg Stirumstraat werd door hem ontworpen en gebouwd. Op 10 februari 1880 werd de bouw van de Loosduinse kerk aanbesteed, waarna deze binnen anderhalf jaar werd voltooid.

De in baksteen opgetrokken, neogotische kruisbasiliek is driebeukig, bezit een buiten de zijbeuken uitspringend transept dat wordt afgesloten door puntgevels, een lagere absis met door vijf zijden van een achthoek gevormde sluiting, en een hoge westtoren. Het schip telt vijf, het koor één en de transeptarmen twee traveeên. De daken van kerk en torenspits worden gedekt door leien. Aan weerszijden van het koor zijn rechthoekige kapellen gesitueerd. Op de oostelijke hoek van de noordelijke transeptvleugel staat een achthoekige traptoren met spits. De westtoren bestaat uit een vierkante romp, begeleid door haakse steunberen, en een van afgeschuinde hoeken opgaande, achthoekige klokkenverdieping met frontalen en een slanke naaldspits.

De toren bezit aan de noordzijde een rechthoekige traptoren met tentdakje. Het torenportaal en het venster daarboven worden omlijst door geringe colonnetten. Hierboven een Mariabeeld in omlijsting met zuiltjes en dakje met driepasboog. De kerk bezit in de zijbeuken smalle spitsboogvensters en in de lichtbeuken venstertripletten naar vroeg-gotische trant. De eindgevels van het transept bevatten grote vensters met traceringen in rijp-gotische stijl. De bakstenen pijlers van de kerk zijn achthoekig en hebben gebeeldhouwde blad- kapitelen van natuursteen. hl het interieur worden opstanden verlevendigd door rechthoekige spaarvelden en gemetselde friezen. De hoofdbeuken worden overdekt door houten tongewelven op schenkels, die in neogotische stijl rijkelijk zijn beschilderd door J. Dunselman. Over de zijbeuken zijn kruisribgewelven gemetseld en de absis bezit een straalgewelf.

TERUG