Vreugde en smart

De meimaand is bijzonder toegewijd aan Maria. In ons jubileumjaar zijn er dan ook veel activiteiten met speciale aandacht voor Maria. Eén daarvan is de bedevaart op Hemelvaartdag van de Parkstraat naar Maria van Eik en Duinen. Wij willen ons daar graag bij aansluiten, omdat het nou net zo bijzonder is.

De kerk van Eikenduinen was toegewijd aan de Zeven weeën van Maria. In die kerk was een bijzondere reliek aanwezig, namelijk die van het heilig Kruis. Zo komt de cirkel rond van Maria van Eik en Duinen en de zeven weeën van Maria (wij zeggen tegenwoordig de zeven smarten). Ze spelen zich helemaal in het tijdsbestek tussen geboorte en opstanding af. Na de geboortepijn, de smart bij de opdracht in de tempel als Simeon zijn voorspelling doet, smart bij de vlucht naar Egypte, smart als Jezus zoek is voordat Hij in de tempel teruggevonden wordt, smart als Jezus valt onder het kruis, smart als Jezus sterft aan het kruis, smart als Maria het lichaam van haar Zoon nog even vast mag houden en smart bij de graflegging. Die pijn eindigt met de opstanding van Pasen; Hemelvaart is daar de afsluiting van.

De smarten van Maria zijn nauw verbonden met het kruis van haar Zoon. De bedevaart, afgesloten met het tonen van het reliek, is dan ook een mooi gebaar in ons feestjaar.

Gerard van Dijk

Programma

De hele meimaand een tentoonstelling gewijd aan Maria (in de pastorie,)
Op 7 mei de presentatie van een nieuw wandkleed
Op 20 mei een orgelconcert in de Pauluskerk
Op 25 mei een bedevaart vanuit de Parkstraat naar Maria van Eikenduinen
Op 26 mei de opening van de tentoonstelling in het Loosduins Museum over de kerken in Loosduinen.
Op 27 mei een bijzondere gebedsdienst waarin de Akathistoshymne gezongen wordt.

Zie ook de website www.olvh125.nl

Doet u mee? .

terug