Een standbeeld voor de Koning

In de zeventiende eeuw had Margaretha Maria van Alacoque een aantal mystieke verschijningen, waarbij Jezus haar zijn Heilig Hart toont. Hij doet haar een aantal beloftes, voor degenen die het Heilig Hart in ere houden. Zo aan het eind van de negentiende eeuw bloeide de devotie voor Jezus’ Heilig Hart op. Veel nieuwgebouwde kerken werden onder bescherming gesteld van Jezus Heilig Hart, in Parijs verrees de Sacré Coeur, in Den Haag en in Amsterdam werden H.Hartkerken gebouwd.

Op een keer moest ik boodschappen bezorgen bij een van onze klanten. Omdat mevrouw niet zo goed ter been was, moest ik ze even boven brengen en daar zat ze in de kamer. Nieuwsgierig keek ik rond. In een hoekje zag ik een groot Heilig Hart beeld staan, neonlichtje brandend ervoor. “Ja, we komen wel niet in de kerk, maar Hij heeft nog steeds een plaatsje,” zei mevrouw, “Koning van onze woning.”

Bij ons thuis stond het Heilig Hartbeeld in de hoek van de kamer op een console. Meestal tenminste, want in de maand juni dan werd het bureau van mijn vader ontruimd, er kwam een speciaal kleedje uit de kast en het Heilig Hartbeeld kreeg een ereplaats. Ondanks de belofte van vrede in de huisgezinnen leverde het ook gevaar op, zo’n groot beeld met spelende kinderen. Het is weleens omgevallen in de storm van het spel, gelukkig nooit met ernstige gevolgen. Versierd met bloemen en kaarsen stond het daar een maand lang. Koning van het huisgezin.

Op de eerste vrijdag van de maand gingen mijn ouders meestal naar de kerk. Voorin stonden twee beelden, één van Maria en één van Jezus’ Heilig Hart. Bijna altijd hield mijn vader de koster aan. De koster liep dan rustig naar voren en stak wat kaarsen aan bij het Heilig Hart. Dat moest door tussenkomst van de koster, want de beelden stonden op het priesterkoor. In de kerk van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart is een afbeelding van het Heilig Hart opgenomen in een van de ramen. Koning van ons hart.

Het boek Keizer en de verhalenvader (Koos Meinderts) gaat over een jongen die op een dorp aan de duinrand woont. Hij wacht op de brug bij de kerk en regelmatig fietst hij over het grindpad een rondje. Hij zwaait naar het beeld dat er staat, “Dag Koning”. Als je het boek leest dan weet je het al gauw. Dat dorp is Loosduinen, die kerk is de kerk van Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk en het beeld is het Heilig Hartbeeld dat in de tuin staat. De jongen noemt het een standbeeld voor Onze Lieve Heer, het beeld is “Koning” en hij Keizer. Een Koning die dicht bij de mensen staat, volwassenen lopen er misschien gehaast langs, maar kinderen zijn er welkom voor hun spel. Een koning die een standbeeld verdient, Koning aller harten.

Gerard van Dijk

Tijdens het feestjaar willen wij een parochiecadeau bijeenbrengen om de zwerfjongeren in Den Haag weer kans op een toekomst te geven. In de plechtige viering in augustus zal de opbrengst formeel aan de bisschop worden overhandigd.
Voor dit geschenk wordt een speciaal gironummer gebruikt
Postgiro 2745 t.n.v. Jubilea Parochie Maria van Eik en Duinen.

Programma voor juni en juli
15 juni wandeltocht met rolstoelers en rollators
24 juni sportieve dag, wandelen, fietsen, barbecue
juni t/m september Tentoonstelling Kerken in Loosduinen en Eikenduinen in het Loosduins Museum
juni Tentoonstelling Bidprentjes in de Openbare Bibliotheek Waldeck
juni (of augustus) Tentoonstelling schrijfsels en wensjes in de Openbare Bibliotheek Loosduinen

 

terug