Een merkwaardig bericht

De bouw van de kerk van Maria ten Hemelopneming kende een lange aanloop. Al in 1852 begon de toenmalige pastoor Jacobus Westgeest met het inzamelen van geld om de bouw te kunnen bekostigen. Het duurde tot 1880 voordat de bouw kon beginnen, maar na een jaar was het gebouw af. In 1881 kwam de bisschop van Haarlem om het gebouw in te zegenen. Merkwaardig was, wat hij schreef:
Wij, Petrus Mathias, bij de barmhartigheid Gods en de gratie van de Apostolische Stoel, Bisschop van Haarlem, maken bekend aan allen die deze brief lezen of ervan horen, dat wij op 17 Augustus 1881 de Parochiekerk hebben geconsacreerd even- als het bestaande hoofdaltaar van de plaats Loosduinen in ons Diocees ter ere van de H. Maagd Maria (onder de titel van Maria ten Hemelopneming) en de relikwieën van de HH Martelaren Justinus en Fortunatus in het voornoemde altaar hebben ingesloten en verlenen aan alle gelovigen, die de kerk bezoeken, een aflaat van 40 dagen volgens de gewone voorwaarden op de dag van de Consecratie van de kerk en op de verjaardag ervan, die gevierd wordt op de 2e Zondag van de maand juli.
Ter bevestiging hiervan ons zegel en handtekening.
Gegeven te Loosduinen op de dag, de maand en het jaar als hierboven.
Petrus Mathias Snickers Bisschop.


“Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er in onder de hemel…. Een tijd om af te breken, en een tijd om op te bouwen, een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen…” staat in het boek Prediker. Een jaar lang hebben wij voorbereid en gebouwd aan het feest. Nu is de tijd om te lachen en te dansen. Op 20 augustus vieren wij ons feest met de bisschop in ons midden. Geen einde, maar een nieuw begin. U allen Proficiat!

Gerard van Dijk

 

terug