Hartelijk Dank voor uw gift!

De secretaris van de Stichting Shishu Niketan, Antoinette de Rooij-Termorshuizen, dankt de parochie voor de gift van € 1651,45 die zij op 2 mei jl mocht ontvangen. Dit bedrag was de opbrengst van het Derde Wereldfeest op 2 april. Zij schrijft in haar brief van 13 juni: Dankzij uw bijdrage kunnen vier kinderen met een beperking een jaar lang structuur, educatie een aandacht krijgen in het Kalama Shishu Niketan centrum. Drie dingen die niet vanzelfsprekend zijn als je als gehandicapte door het leven moet in een ontwikkelingsland. Ouders met een gehandicapt kind hebben het vaak zwaar en kunnen/willen vaak niet in dat kind investeren. Het dagcentrum geeft de ouders de mogelijkheid om even ontlast te zijn van de zorgen en de kinderen het gevoel dat ze wat waard zijn, dat ze er mogen zijn. Daarom wil ik u namens deze
kinderen hartelijk bedanken.
Antoinette


 

terug