Wat echt is blijft..

Toen de Staten van Holland bevel gaven de kerk in Eikenduinen af te breken dachten ze dat het daarmee wel afgelopen zou zijn. Het was een doorn in het oog dat er maar steeds mensen bleven komen naar die oude vertrouwde plek, waar zovelen hadden gebeden. De plek waar een reliek van het Heilig Kruis werd bewaard. Paaps bijgeloof…De kerk van Maria van Eik en Duinen uit 1240 werd afgebroken. De preekstoel en de banken werden naar elders overgebracht. Opgeruimd staat netjes. Maar de opzet was niet helemaal geslaagd. Van de kerk bleef een stuk van de toren staan, die staat er nog steeds. Er werden gravures gemaakt, plaatjes en wat dies meer zij. De kerk had nooit zoveel inspiratie en geloof kunnen brengen, als de ruïne voortaan zou doen. Katholieken uit Loosduinen gingen er trouw naar toe om hun doden te begraven en om te bidden. En ook toen er een nieuwe kerk in Loosduinen kwam, ging het door, ook toen die schuilkerk werd vervangen door een echte, aan de Loosduinse Hoofdstraat.

De ruïne bestaat nog. Er staan kaarsen en afbeeldingen. Er komen nog steeds mensen om te bidden. Blijkbaar gaan mensen wegen die niemand kent, om uiteindelijk uit te komen bij Iemand die hen hoort. Dat hoeft geen mooi gebouw te zijn, een ruïne is goed genoeg. Werd Jezus niet geboren in een stal? Daar kwamen mensen van allerlei slag bijeen om te bidden en te vieren. Bij de ruïne van Eikenduinen evenzo. Bidden en vieren voor betere tijden, om vrede, om van alles wat mensen bezig houdt. Echt en vanuit het hart.

Een vrijwilliger van het Loosduins museum was zeer geboeid door de oude kerk van Maria van Eik en Duinen. Aan de hand van tekeningen en gravures heeft hij er een maquette van gebouwd. Met lichtjes versierd heeft hij hem in zijn tuin gezet. Een kleine weergave van hoe het mogelijk ooit was, voordat de vernietiging en de tand des tijds hun werk deden. Dat was een paar jaar geleden. Op de foto leek het nog heel aardig, maar in werkelijkheid was er niet meer dan een ruïne van over. De toren lag ergens in de tuin, de spits was eraf, het dak van de absis helemaal weg. “Net echt, een maquette van de ruïne,” dacht ik, toen ik het zag.

Wat mensen geloven is niet zichtbaar aan de buitenkant. Hun geloof verdwijnt niet, als je het gebouw afbreekt. Of ze bidden, hoe ze bidden, wat ze bidden, blijft verborgen. Je ziet een ruïne, maar eigenlijk is het een levendige kerk. Je hoort slechts stilte, maar er klinkt een gebed, al is het niet voor onze oren. Die gebeden zijn de stenen die onze kerk opbouwen, een berg gebeden, die samen de kerk vormen, al 125 jaar en veel langer daarvoor! Wat echt is blijft!

Gerard van Dijk

Programma voor April

2 april 12.00 –16.00 uur Derde werelddag in de pastorie

23 april 13.00 uur Lezing over de hymne ter ere van Maria

mei

Tentoonstelling marialia in de pastorie

Overdracht van een wandkleed tbv de grote zaal/dagkapel

Orgelconcert in de Pauluskerk

Zie ook de website www.olvh125.nl

Weet u het nog:

Tijdens de plechtige viering in augustus wordt en geschenk aangeboden aan de bisschop: een bijdrage voor een project voor zwerfjongeren in Den Haag.

Voor het geschenk wordt een speciaal gironummer gebruikt

Postgiro 2745 t.n.v. Jubilea Parochie Maria van Eik en Duinen.

 

terug