Een dag van uitersten

Wat een feest beleefden wij! Op 20 augustus een dag van grote uitersten. Stortregen, toen het zou beginnen, met bakken kwam het uit de hemel. Velen lieten zich er niet door weerhouden om het feest mee te maken.
Dankbaar zingen en bidden met de bisschop in ons midden. Zo samen was het een belevenis om niet te vergeten. Na afloop nam de bisschop ook nog eens de tijd voor een ontmoeting en dat maakte het tot een fijn en ontspannen feest. Voor het zover was had de bisschop ook een duidelijke boodschap. Kijkend naar het wapen van Loosduinen maakte ij duidelijk dat het wapen van Loosduinen drie bergjes bevat, bergen die wij ieder voor zich moeten beklimmen. Drie bergen uit zijn programma, Solidariteit, Soberheid en Spiritualiteit, thema’s die wij onszelf ook gesteld hebben bij het maken van het programma voor dit feestjaar. Een uitvoerbaar programma, waar wij een begin mee gemaakt hebben. Spiritualiteit, zoals tijdens het oecumenisch leerhuis, of de lezingen over het ontslapen van de Moeder Gods en het abdijweekend. Een zekere soberheid in het eigen leven, maar ook in alle activiteiten van het feestjaar, de fietstocht, de barbecue… Solidariteit met de mensen in onze eigen omgeving, we hadden een dagje met onze bejaarden naar Ockenburg, er is geld ingezameld op de derde werelddag, het parochiecadeau was voor de zwerfjongeren in Den Haag. En deze activiteiten waren een groot succes. Het project voor de zwerfjongeren kon een mooi bedrag ontvangen dat u bij elkaar heeft gebracht. Zo eindigde onze feestdag. Een deel van onze rijkdom werd overgedragen aan een groep die het hard nodig heeft. Toen de rust in Loosduinen was weergekeerd was er geen wolkje meer aan de hemel. Mooi weer voor een wandeling door de duinen.

October is de maand waarin de derde wereld op speciale wijze onder de aandacht wordt gebracht. Een nieuwe kans in dit feestjaar om onze solidariteit met anderen die het nodig hebben, met kracht duidelijk te maken. Te beginnen op de eerste zondag op de wereldmissiedag van de kinderen, als de derde wereldhandel dingen uit de derde wereld verkoopt, maar ook later nog.

Het programma voor ons feestjaar loopt ten einde. Langzaam maar zeker werken we naar het slotfeest toe, in november, waarvoor u allen bent uitgenodigd. Maar het programma dat bisschop van Luijn ons voorhield loopt door. Het is een programma dat wij ons leven lang voor ogen moeten houden.

Loo, oud Nederlands voor een open plek in het bos, S- duinen, de drie duinen zoals de bisschop die benoemde, een open plek waar het goed toeven is. Het is de plek waar wij wonen en ons thuisvoelen! Loo-S-duinen…

Gerard van Dijk
 

terug