Tentoonstelling "Kerken in Loosduinen" in het Loosduins museum
Zaterdag 26 augustus 2006 van 13.00 to 17.00

Er is o.a. een video te zien over oecumene in Loosduinen anno 2006
(OLVH, Abdijkerk, Ontmoetingskerk); er worden ca. 80 dia’s vertoond
van het Jubileumfeest 1981 “100 jaar OLVH-kerk”.
terug