Lezing over het leven en ontslapen van Maria 26 maart 2006

Bij gelegenheid van het jubileum van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk zal Désirée Krikhaar een tweetal lezingen geven. De cyclus wordt afgesloten met een Akathistos-Vesperviering in mei.

De eerste lezing zal zijn op zondag 26 maart, de zondag na de Annunciatie. Dan licht zij met dia's het leven en het ontslapen van de Moeder Gods toe, zoals dat in de oost-christelijke kerk in beeld wordt gebracht. In de bijbelse geschriften is weinig over het leven van de Moeder Gods te vinden, maar in de apokriefe ge­schriften is haar leven uitgebreid verwoord: van conceptie tot ontslapen. Die apokriefe teksten kregen grote invloed op de iconografie. Zo beginnen elke feestdagen-ikoon en elke feestdagenrij in de ikonostase van de kerk met de Geboorte van de Moeder Gods, het feest van 8 september, en eindigt de reeks met haar Ontslapen, het feest van 15 augustus, ook de naamdag van onze kerk. Daarmee volgt het leven van de Moeder Gods het kerkelijke jaar, dat op 1 september aanvangt. Zonder haar zou er immers geen Christus geboren zijn en zouden feesten als Kerstmis niet gevierd kunnen worden. De Moeder Gods, tijdens het Oecumenische Concilie van Efese in 431 officieel erkend als Moeder Gods, wordt in het oosten dan ook als de Allerheiligste vereerd.

Zondag 26 maart 2006 - 13.00 uur

Lezing over het leven en het ontslapen van de Moeder Gods

Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk

Loosduinse Hoofdstraat 4

Den Haag


terug