Lezing over de hymne ter ere van Maria 23 april 2006

Bij gelegenheid van het jubileum van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk zal Désirée Krikhaar een tweetal lezingen geven. De cyclus wordt afgesloten met een Akathistos-Vesperviering in mei.

De tweede lezing op 23 april zal de grootste hymne ter ere van de Moeder Gods in beeld brengen. Deze Akathistos-hymne, die altijd staande gezongen wordt, bestaat uit 24 strofen, die beginnen met een letter van het Griekse alfabet. Bij al deze strofen horen ikonen, die het leven van Christus en de mystieke en dogmatische betekenis van de Moeder Gods in beeld brengen. Zij zullen stuk voor stuk vanmiddag de revue passeren. De hymne is gecomponeerd door Romanos de Melode in de zesde eeuw als lofzang op de beschermvrouwe bij uitstek. De Moeder Gods werd namelijk beschouwd als een strijdster tegen alle mogelijke vijanden en daarom letterlijk op de stadsmuren geplaatst, wanneer een stad onder vuur werd genomen. De Moeder Gods heeft door haar tussenkomst vele aanvallen weten te doorstaan. Daarom is de Akathistos-hymne veelvuldig op muren van kerken en kloosters voorgesteld, bijvoorbeeld in Moldavië en op Cyprus, waar de Turken door de Moeder Gods verdrongen moesten worden.

Deze lezing in woord en beeld kan als inleiding beschouwd worden op de Akathistos-vesper op 27 mei, wanneer een gelegenheidskoor o.l.v. Ellen Deimann de refreinen uit de Akathistoshymne samen met de aanwezigen zal zingen.

Zondag 23 april 2006 – 13.00 uur
Lezing over de Akathistos-hymne ter ere van de Moeder Gods
Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk
Loosduinse Hoofdstraat 4
Den Haag


terug