Start Alpha cursus 21 september 2006

In de crypte van de Pauluskerk start de Alphacursus, die tien weken zal duren.
Een cursus die geschikt is voor iedereen en speciaal voor mensen die wat meer willen weten over het christelijk geloof en voor mensen die het geloof nog eens willen doordenken. In de cursus komen verschillende onderwerpen aan de orde waaronder: Wat is geloven? Bidden, waarom en hoe? Wie is God? Wie is de Heilige Geest? Wat doet de Heilige Geest? De cursus duurt tien weken: één avond in de week en een kort weekeinde (vrijdagavond 3 november en zaterdag 4 november). De cursus wordt gehouden in de crypte van de Pauluskerk Donker Curtiusstraat (lift aanwezig!). De informatieavond, tevens eerste cursusavond, is op donderdag 21 september 2006 om 18.45 en begint met een gezamenlijke maaltijd. U kunt vrijblijvend komen kijken of de cursus iets voor u is. Wel opgeven a.u.b. in verband met de maaltijd. Folders met info liggen achter in de kerk. U kunt u opgeven via het parochiesecretariaat. (Tel. 3979413 of per email mariavaneikenduinen@hetnet.nl )

terug