De heer Koeman geeft uitleg over het project voor zwerfjongeren in Den Haag

Weet u het nog: omdat de parochianen graag een bijdrage leveren aan de feestvreugde, is aan onze bisschop gevraagd een project aan te geven waaraan wij gezamenlijk onze krachten kunnen wijden.
De bisschop heeft te kennen gegeven om graag een project voor "zwerfjongeren" te willen ondersteunen. Binnenkort gaat het project van start met het in gebruik nemen van een paar panden in de Ruijsdaelstraat. De uitvoering is in handen van het Leger des Heils en de financiering van o.a. personele kosten en vaste lasten komen voornamelijk van de Gemeente Den Haag en het Fonds 1813. De inrichting wordt sober gehouden.

De heer Johan Koeman van het Leger des Heils was in het weekeinde 11/12 maart in de vieringen in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk aanwezig. Hij vertelde over de situatie van jongeren. Ook al denken we soms dat het een keuze is, de heer Koeman maakte duidelijk dat de mensen die het treft vaak helemaal geen keuze hebben. Ze rollen er vanzelf in. Om eruit te komen is veel hulp en doorzettingsvermogen nodig. Hij vertelde over het tehuis voor zwerfjongeren waarvoor hij actief is. Daar vinden jonge mensen huisvesting, warmte, kansen. Er is ook gelegenheid om opleidingen te volgen. Hij zoekt niet alleen financiën, maar vooral ook actieve betrokkenheid van ons allen.
 

terug