Tentoonstelling "Kerken in Loosduinen" in het Loosduins museum
Zaterdag 2 september 2006 van 13.00 to 17.00

Er is o.a. een video te zien over oecumene in Loosduinen anno 2006
(OLVH, Abdijkerk, Ontmoetingskerk); er worden ca. 80 dia’s vertoond
van het Jubileumfeest 1981 “100 jaar OLVH-kerk”.
terug